Pazar, Şubat 18, 2024
Ana SayfaAraba ArızalarıKTT Sorgulama 2023: Kaza Tespit Tutanağı Nedir

KTT Sorgulama 2023: Kaza Tespit Tutanağı Nedir

KTT sorgulama 2023 nasıl yapılır? Trafik kazaları, hem can hem de mal kaybına neden olan ciddi olaylardır. Trafik kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve kurallara uyulması gerekmektedir. Ancak bazen kaçınılmaz olarak trafik kazaları meydana gelebilir. Bu durumda, kazaya karışan tarafların haklarını korumak ve sigorta şirketlerinin hasar tazminatı ödemesini sağlamak için Kaza Tespit Tutanağı (KTT) düzenlenmesi gerekmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. KTT, kaza yerindeki durumu, araçların hasarlarını, tarafların kimlik ve sigorta bilgilerini, kusur oranlarını ve diğer ayrıntıları içeren resmi bir belgedir.

KTT Sorgulama 2023 2

KTT Nedir?

KTT sorgulama 2023’ten önce işlememiz gereken bir konu var. O da ilgili kavramın ne olduğu. KTT, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca maddi hasar ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak tanzim etmelerini mümkün kılan bir uygulamadır. Bu sayede trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve vatandaşların tutanaklarını online olarak takip edebilmeleri sağlanmıştır.

KTT’nin avantajları şunlardır:

 • Kazaya karışan tarafların polis çağırmadan kendi aralarında anlaşarak tutanak düzenlemeleri mümkündür.
 • Tutanak düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler basitleştirilmiştir.
 • Tutanaklar elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne iletilerek hızlı bir şekilde işleme alınmaktadır.
 • Tutanakların durumu ve sonucu online olarak sorgulanabilmektedir.
 • Kusur oranlarına ilişkin itiraz hakları bulunmaktadır.

KTT Ne İşe Yarar?

Trafik kazasının nasıl meydana geldiğini, hangi tarafın ne kadar kusurlu olduğunu ve hangi sigorta şirketinin ne kadar hasar tazminatı ödeyeceğini belirleyen bir belgedir. KTT sorgulama 2023 ile KTT’nin düzenlenmesi, kazaya karışan tarafların haklarını korumak ve sigorta şirketlerinin hasar tazminatı ödemesini sağlamak için önemlidir.

KTT’nin işlevleri şunlardır:

 • Kazaya karışan tarafların kimlik ve sigorta bilgilerinin elde tutulmasını sağlar. Ayrıca ehliyet ve benzeri bilgiler de girilir.
 • Kazaya karışan tarafların araçlarının hasar durumunu ve kusur oranlarını belirlemek için bir referans oluşturur.
 • Sigorta şirketlerinin hasar tazminatı ödemesi için gerekli olan bilgi ve belgeleri sağlar.
 • Kaza sonrası ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları ve yasal süreçleri önler veya kolaylaştırır.

KTT Sorgulama 2023

KTT sorgulama 2023, kazaya karışan tarafların tutanaklarının durumunu ve sonucunu online olarak öğrenebilmelerini sağlayan bir hizmettir. KTT sorgulama 2023, SBM’nin resmi web sitesi olan http://www.sbm.org.tr adresindeki “Hizmetler” Menüsü altında “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz” adımından yapılabilir.

KTT sorgulama 2023 yapmak için gerekli olan bilgiler şunlardır:

 • Tutanak numarası
 • Tutanak tarihi
 • Tutanak saati
 • Plaka numarası
 • TC kimlik numarası

KTT sorgulama 2023 yaparak öğrenilebilecek bilgiler şunlardır:

 • Tutanakların SBM sistemine girilip girilmediği
 • Sigorta şirketlerinin kusur oranı değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı
 • Kusur oranlarına ilişkin itiraz hakkının kullanılıp kullanılmadığı
 • Kusur oranlarına ilişkin itiraz sonucu
 • Hasar tazminatı ödemesi durumu

KTT sorgulama 2023 yaparak öğrenilen bilgiler, kazaya karışan tarafların haklarını korumak ve sigorta şirketlerinin hasar tazminatı ödemesini takip etmek için önemlidir. Ayrıca, KTT sorgulama 2023 yaparak kusur oranlarına ilişkin itiraz hakkının kullanılması da mümkündür.

KTT Sorgulama 2023 2

KTT İtiraz

KTT itiraz, kazaya karışan tarafların kusur oranlarına ilişkin olarak sigorta şirketlerinin veya SBM’nin yaptığı değerlendirmeye karşı başvuruda bulunmalarıdır. KTT sorgulama 2023 hakkı, kazaya karışan her iki taraf için de geçerlidir. KTT itiraz hakkının kullanılması için belirlenen süre ve usullere uyulması gerekmektedir.

KTT itiraz süreleri ve usulleri şunlardır:

 • Sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı bir defaya mahsus olmak üzere sorumluluk oranlarının bildiriminden itibaren 5 iş günü içinde bu Genelgede tanımlanan usullere göre, değerlendirmeye etki edebilecek ilave bilgi ve belge sunmak kaydıyla, sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilir.
 • İlgililerce söz konusu 5 iş günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olmakla beraber kusur oranına ilişkin uyuşmazlığın devamı halinde, ilgili uyuşmazlığın Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi mümkündür. KTT sorgulama 2023 ile bu görülebilir.
 • Kazaya karışan araçlar için düzenlenen trafik sigortası poliçelerinin sigortacısı aynı şirket olması durumunda, söz konusu kazanın taraflarının ilgili sigorta şirketince yapılan kusur değerlendirmesinin kendilerine iletilmesinden itibaren SBM Tutanak Değerlendirme Komisyonuna 5 iş günü içinde bu kusur değerlendirmesine karşı bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakları saklıdır.

KTT itiraz başvurusu, SBM’nin resmi web sitesi olan http://www.sbm.org.tr adresindeki “Hizmetler” Menüsü altında “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz” adımından yapılabilir. KTT itiraz başvurusu için gerekli olan bilgiler şunlardır:

 • Tutanak numarası
 • Tutanak tarihi
 • Tutanak saati
 • Plaka numarası
 • TC kimlik numarası
 • İtiraz gerekçesi
 • İtiraz edilen kusur oranı
 • İtiraz edilen sigorta şirketi

KTT sorgulama 2023 itiraz başvurusu yaparak öğrenilebilecek bilgiler şunlardır:

 • İtiraz başvurusunun durumu
 • İtiraz başvurusunun sonucu
 • İtiraz sonucuna ilişkin itiraz hakkı

KTT itiraz başvurusu yaparak öğrenilen bilgiler, kazaya karışan tarafların haklarını korumak ve sigorta şirketlerinin hasar tazminatı ödemesini etkilemek için önemlidir. Ayrıca, KTT itiraz başvurusu yaparak itiraz sonucuna ilişkin itiraz hakkının kullanılması da mümkündür. KTT sorgulama 2023 genel hatlarıyla bu şekildedir.

BENZER İÇERİKLER

ÇOK OKUNANLAR